[ ورود به پنل]

اساسنامه

کلـیات

 نام انجمن:انجمن فرانگران نوین

 مرکز اصلی باشگاه: مشهد

 مدت: مدت از تاریخ تاسیس باشگاه نامحدود است

تابعیت انجمن: انجمن فرانگران نوین تابع دولت جمهوری اسلامی ایران است.

 

چهار چوب کلی انجمن

 قوانین،مقررات و ضوابط رسمی جمهوری اسلامی ایران را محترم می شمرد.

 باشگاه فرانگران نوین یک تشکل سیاسی نیست و لذا اهداف و برنامه ها و گرایشات سیاسی ،له و یا علیه افراد یا احزاب سیاسی کشور را دنبال نمی نماید. با وجود این،هر یک از اعضاء باشگاه از نظر داشتن گرایشات سیاسی،آزاد و محترم می باشند.

باشگاه فرانگران نوین یک تشکل دارای گرایش دینی و مذهبی خاص نیست و لذا اهداف و برنامه ها و گرایشات دینی و مذهبی خاص را له یا علیه آنها دنبال نمی نماید. با وجود این،هر یک از اعضاء باشگاه از نظر داشتن گرایشات دینی،آزاد و محترم می باشند.

 

 

تصویب نامه هیئت موسس

هیئت موسس در جلسه مورخه 8/12/1389 بنا به نظر سنجی و پیشنهاد اعضاء در مورخه 19/11/ 1389 موارد به شرح ذیل را تصویب نمود.

 

اهداف انجمن

ترویج و تحکیم مشارکت،همکاری،تعاون وانجام مطالعه،بررسی وتحقیق جهت ایجاد شرایط و امکانات مقتضی به منظور توسعه و تعمیم امور فرهنگی،علمی،ورزشی و تفریحات سالم جهت اعضاء و حمایت از کودکان بی سرپرست.

 

ارکان انجمن فرانگران نوین

 1. مجمع عمومی
 2. هیئت مدیره
 3. مدیر عامل
 4. بازرس
 5. امور مالی

 

مجمع عمومی

 اعضای مجمع عمومی عبارتند از: کل اعضای باشگاه

 

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

 بررسی و تصویب خط مشی کلی و برنامه های سالانه باشگاه.

 تصویب آئین نامه داخلی جلسات هیات مدیره.

 نظارت بر حسن اجرای این اساس نامه و امور اجرایی باشگاه.

 پیشنهاد تغییر اساسنامه در صورت لزوم.

 مصوبات هیات مدیره با تصویب اکثریت کل اعضا معتبر خواهد بود.

 مدیر عامل باشگاه برای 1سال انتخاب و با ابلاغ ریاست هیات مدیره ،منصوب خواهد شد.

 تعداد افراد هیئت مدیره 11 نفر میباشند.

 هیات مدیره با حضور حداقل 7 نفر از اعضا ، رسمی است.

 انتخاب و انتصاب بازرس باشگاه.

در حال حاضراعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به شرح ذیل می باشد.

 

اعضای هیئت مدیره

 1. آقای عباس عباس زادگان (رئیس هیئت مدیره)
 2. آقای علی اکبر صالحی
 3. آقای سید احسان مصطفوی (مدیر عامل)
 4. آقای مصطفی حسینی مقدم
 5. آقای سعید فیصل

 

وظایف و اختیارات مدیر عامل

اجرای مصوبات هیات مدیره و نظارت بر حسن جریان امور باشگاه هر گونه فعالیتی که در پیشرفت امور باشگاه مفید باشد ومخالف با مصوبات هیات مدیره باشگاه نباشد.

 

وظایف و اختیارات بازرس

نظارت بر عملکرد مدیر عامل وگزارش آن به هیئت مدیره.

 

وظایف مسئول امور مالی

 منابع تامین هزینه های باشگاه دریافت حق عضویت از اعضاء که در سال 1397 به ازای هر جلسه 3،000،000 ریال به صورت علی الحساب می باشد.

 بر نامه ریزی وجوه حاصل از مشارکت مالی و سرمایه گذاری های لازم به منظور کسب منابع مالی.

 اعلان بیلان سالیانه باشگاه

 کنترل ثبت،دریافت،پرداخت و هزینه های باشگاه

دریافت 5،000،000 ریال از هر یک از اعضای جدید جهت سپرده گزاری و دریافت مبلغ 3،000،000 ریال جهت سهم هزینه ها و ملزومات خریداری شده جهت باشگاه طی سال های گذشته.

 

شرایط جدید حضور در انجمن فرانگران در سال 95

 درخواست عضویت فقط به صورت ثبت نام در سایت باشگاه خواهد بود و پس از آن حضور در سه جلسه بصورت آزمایشی ، و پس از تایید هیئت مدیره و پرداخت حق عضویت ، عضویت فرد بصورت رسمی خواهد شد.

 طبق تصویب هیئت مدیره باشگاه در مورخه 15/01/95 مقرر گردید:

 1. مبلغ سپرده سال 95 همانند سال های گذشته مبلغ 5،000،000 ریال می باشد که فقط افراد جدید الورود می بایست پرداخت نمایند.
 2. افراد جدیدالورود می بایست علاوه بر مبلغ سپرده ، مبلغ 3،000،000 ریال ، بابت سهم هزینه ها و ملزومات خریداری شده در سال های گذشته جهت باشگاه پرداخت نمایند.
 3. هزینه هر جلسه در سال 95 مبلغ 2،000،000 ریال به صورت علی الحساب می باشد در مجموع 12 جلسه : 24،000،000 ریال
 4. پرداخت هزینه کل جلسات سال 95 ( 12 جلسه ) طی دو فقره چک به مبالغ 12،000،000 ریال به تاریخ های 20/02/95 و 20/05/95 می باشد.
 5. چنانچه افراد نسبت به تسویه حساب کامل خود بصورت نقدی تا تاریخ 20/02/95 اقدام فرمایند از حضور دو میهمان در جلسات برگزار شده طی سال 95 بصورت رایگان بهره مند خواهند شد.
 6. هزینه میهمان با هماهنگی 72 ساعت قبل از برگزاری جلسه و تایید هیئت مدیره به ازای هر نفر 3،000،000 ریال
 7. هزینه میهمان بدون هماهنگی 3،000،000 ریال همراه با اعمال امتیاز منفی.
 8. خاطر نشان می سازد استمرار همراهی اعضای محترم در سال آتی منوط به پرداخت به موقع هزینه شارژ سالیانه خواهد بود و در صورتی که تا پایان 31/02/95 نسبت به تسویه حساب اقدام نگردد دال بر انصراف فرد بوده و پس از کسر هزینه ها مبلغ 5،000،000 ریال سپرده مسترد شده و عضویت لغو می گردد.

 

شرح مصوبات جلسه

 1. هیئت مدیره در پایان هرسال کلیه هزینه ها را محاسبه کرده و به اطلاع اعضا می رساند.(البته در روی سایت در پایان هر جلسه قابل رویت می باشد)درصورت مازاد،مبلغ به حساب اندوخته منتقل می گردد وچنانچه بدهکار شوندازسودحاصله حساب اندوخته جبران می شود
 2. مقرر شد درصورتی که هریک از اعضا جهت برگزاری مراسم و کم کردن هزینه های برگزاری جلسات امکان استفاده از باغ و….. شخصی خود رادراختیار باشگاه قرار دهند،ایشان می توانند حداکثر 5مهمان(به علاوه خودشان) را بدون پرداخت هزینه درهمان جلسه به عنوان مهمان باشگاه دعوت نمایند.
 3. چنانچه بنا به دلایلی هر یک از اعضا در جلسه ای حضور نداشته باشد هزینه آن جلسه از حساب ایشان کسر خواهد شد و اگر جهت اعلام عدم حضور عدد 5 را در زمان مشخص شده به سامانه پیامکی باشگاه ارسال نمایند ، از حضور یک میهمان رایگان در جلسات سال 95 پس از هماهنگی با هیئت مدیره یا نماینده ایشان بهره مند خواهند شد.
 4. در صورت تاخیر برای حضور در هر جلسه تا 60 دقیقه پس از ساعت شروع اعلام شده توسط سامانه پیامکی (با توجه به شرایط و صلاحدید هیئت مدیره)، مبلغ 500،000 ریال از حساب شخص کسر و جمع این مبالغ درهمان جلسه و یا جلسات آتی برای افرادی که در جلسه مذکور به موقع حضور یافته و یا جزو ترین ها می باشند ، طبق تشخیص هیئت مدیره هزینه خواهد شد.

 چنانچه هر یک از اعضا به دلایلی هر یک از قوانین باشگاه را رعایت ننمایند بر اساس رای هیئت مدیره از باشگاه حذف و الباقی وجه به آنان مسترد خواهد شد.

لازم به ذکر است قوانین فوق در حال حاضر توسط اعضای محترم هیئت مدیره در دست بررسی می باشد.

 

راه های پرداخت وجه

 شماره حساب بانک ملت (جام) : 90/1900084

 شماره کارت : 6104337248152769

 تبصره – جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور شخصی خودتان کافی است شماره تلفن همراه خود را به سامانه باشگاه به شماره 30001892222222 ارسال نمایید.

 فاکس: 32236291 سامانه پیامک : 10005188888888 ایمیل: bfn.ngo@gmail.com

هیئت مدیره باشگاه فرانگران نوین.