[ ورود به پنل]

بازدید مورخ 30 تیرماه 1399 برگزار شد بازدید از آشیانه تعمیرات، قسمت فنی-مهندسی و پشتیبانی هواپیمایی تابان

 جمعی از اعضا انجمن فرانگران نوین به میزبانی جناب آقای حامد عبداله‌پور، مدير شركت هواپيمايى تابان در مشهد، از *آشیانه تعمیرات، قسمت فنی-مهندسی و پشتیبانی هواپیمایی تابان* در محل فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد بازدید نمودند.

 در این بازدید اطلاعات فنی در مورد نگهداری و تعمیرات اجزا مختلف هواپیما توسط سرپرست آشیانه ارائه گردید.