• چوب سنگ

امید بهبودی

ارزش آفرین پلاس
چوب سنگ

آقای بهبودی با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی از سال80، وارد بازار کار سنگ و چوب شدند. ایشان معتقد است که اگر باز هم به گذشته بازگردد همین کار را ادامه خواهد داد زیرا راه خود را درست می داند و به رسالت خود ایمان دارد. او می گوید پژوهشگران اثبات کرده اند که انسان دارای 37 هوش است که در پنج مورد از این هوش ها نبوغ دارد و برای نابغه شدن لازم است این هوش ها را بشناسد و تنها با شناخت خود است که می توان به موفقیت رسید. به عقیده او دانش آموزی که عاشق درس است و با عشق درس می خواند به همان چیزی که می خواهد می رسد: زیرا برای چیزی تلاش می کند که کاملا او را شناخته پس شناخت هدف در موفقیت انسان تاثیر دارد. ایشان همچنین در جذب نیرو برای کار خود نیز این مسئله را مد نظر دارند و همان ابتدای کار وظایف خود و طرف مقابل را معرفی می کنند. ایشان معتقد هستند اگر کسی که کاری درست انتخاب کند با شکست مواجه نخواهد شد؛ زیرا ذات انسان آزادی می خواهد و برایش ارزش قائل است. انسان می تواند از هر موقعیتی یک فرصت بسازد و با تلاش به اهداف خود برسد.