• قصر موزائیک

امیر اعتمادی راد

ارزش آفرین پلاس
قصر موزائیک

آقای امیر اعتمادی راد متولد 3 آبان 1359 در شهر مشهد و مالک «برند گروه صنعتی قصر موزائیک» می باشند که هم اکنون این برند در ایران به جایگاه خوبی دست یافته است. ایشان در حوزه کاری خود بسیار موفق بوده و در آذر ماه سال 1398 به عنوان مدیر برتر جوان کشور از ایشان تجلیل شد.
کارخانه ایشان در ابتدا در سال 1360 به نام «به فرش» توسط پدر ایشان تأیسس شد و تا سال 1380 با همین برند به کار خود ادامه می دادند. ایشان از سال 1380 وارد این کار شدند و از آن جا که پدرشان فکر سنتی داشتند، بیشتر کارها را به ایشان محول کردند اما بیشتر به چشم یک محصل به ایشان نگاه می کردند و آن اعتماد هنوز در پدر ایشان ایجاد نشده بود که پسرشان بتواند کار را به خوبی دست بگیرد. اما پس از مدتی چون نظم و مقررات ایشان را در زمینه کاری ملاحظه کردند، کم کم آن اعتماد حاصل شد.
در ابتدای ورود ایشان به حوزه کاری، پرسنل مشغول به کار در مجموعه شان، شامل دو نفر نیروی دفتری و 5 نفر نیروی تولیدی می شد، اما هم اکنون پرسنل مشغول به کار در مجموعه ایشان به حدود 30 نفر رسیده که این رونق، نتیجه مدیریت ایشان در حوزه کار و فروش می باشد. تا سال 1387، کار این مجموعه به صورت سنتی و ابزار سنتی انجام می شد اما پس از آن، کارشان را به صورت صنعتی ادامه دادند و به دلیل این که می خواستند خود را با دیگران متمایز کنند و کارهای نوینی ارائه دهند، در مجموعه خود یک گروه R&D جهت طراحی و قالب سازی به روز به کار گرفته اند.
به نظر ایشان موفق و برنده شدن خوب است، اما برنده ماندن و حفظ جایگاه، بسیار مهم تر از برنده شدن است. و در این مسیر، جمله ای از پدربزرگ ایشان سرلوحه کارشان بوده و هست که: «برنده و اول شدن مهم نیست، برنده و اول ماندن مهم است».
تا سال 1398، گروه کاری ایشان حدود 50 نمایشگاه بین المللی در کشور برگزار کرده اند. هم اکنون حدود 18 نمایندگی در سطح کشور دارند. در بحث موفقیت، ایشان معتقد هستند که دو آیتم فردی (نگرش فرد) و گروهی مؤثر می باشد. به نظر ایشان، حضور یک گروه متشکل از آدم های خوب، بسیار بهتر از تیم زبده و حرفه ای است که هر یک مسیر خود را دنبال کرده و نفع خود را دنبال می کنند. از نظر ایشان نظم و تعهد در کار بسیار مهم می باشد.
از عوامل بسیار مهمی که باعث شده ایشان در حوزه موزائیک به موفقیت برسند، داشتن کار گروهی، منظم و به روز بودن است.
از جمله اهداف ایشان این است که به دنبال تولید چوب برای داخل ساختمان هستند و هم اکنون در حال پردازش این کار هستند، تا کاری جذاب و ارزان تولید کنند.