• زعفران مصطفوی
  •  طلای سرخ ایرانیان
  •  انجمن فرانگران نوین

سید احسان مصطفوی نژاد

ارزش آفرین پلاس
زعفران مصطفوی, طلای سرخ ایرانیان, انجمن فرانگران نوی

آقای سید احسان مصطفوی، سال ها است که در زمینه ی زعفران که طلای سرخ ایران است فعالیت دارند. ایشان در این حوزه به همراه خانواده ی خود با جدیت فعال هستند.
آقای مصطفوی خود را اینگونه معرفی می کند: «من عاشق کارم هستم، عاشق خانواده ام هستم و عاشق زعفران هستم».
ایشان رئیس هیئت مدیره شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان هستند و مدیر عامل شرکت کشاورزی طلای سرخ گلشید ایرانیان و مدیر عامل باشگاه فرانگران نوین و مبدع طرح Osec زعفران هستند. Osec برگرفته از opec است که این سازمان مدیریت کننده نفت است و osec مدیریت کننده زعفران است.
آقای مصطفوی معتقد است که باید کارهای بین المللی انجام داد و برندهای بین المللی ایجاد نمود و باید مرزهای کشورها را پشت سر گذاشت، از اینرو به عنوان یکی از اعضای خانواده «زعفران» به همراه گروهی از دوستان خود اقدام به پایه ریزی «سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران» را انجام دادند؛ هم اینک حدود 94 درصد تولید زعفران در جهان توسط ایران انجام می شود ولی ارزش افزوده این کالای گران بها برای ایران 5درصد است. آقای مصطفوی دارای اهداف بزرگ و عالی است که خود را پرتلاش برای رسیدن به این اهداف می داند که به بخش قابل توجهی از آنها رسیده است و به اهداف بلند دیگر نیز در حال رسیدن است. ایشان یکی از پشتوانه های بزرگ موفقیت خود را «انجمن فرانگران نوین» می داند، انجمنی که از آن به مثابه یک دانشگاه یاد می کند که از هر یک از اعضای آن که هر کدام صاحبان برند و کارآفرین هستند، درس های ارزشمندی آموخته است و در کارهای خود و برای نیل به اهداف بلند خویش به کار گرفته است.
آقای مصطفوی مهم ترین رسالت خود را رساندن زعفران ایران به جایگاه حقیقی و ارزنده خود در دنیا می داند که البته مصرف این کالای پر ارزش در واقع شادی آفرین برای مردم جهان است.
آقای مصطفوی معتقد است که باید دنیا را از آنچه که تحویل گرفته ایم، بهتر تحویل دهیم، خواه با تربیت یک فرزند خوب یا خواه با کاشتن یک درخت و...؛ ایشان بزرگترین دغدغه خود را این می دانند که انسان مفیدی باشند.
در کل هلدینگ اقتصادی آقای مصطفوی،240 نفر مشغول به کار هستند و تعداد 11 فروشگاه در مشهد و در سایر شهرهای کشور حدود 12 شعبه و در خارج از کشور 11 شعبه در حال فعالیت هستند.
تبلیغات در مجموعه کاری آقای مصطفوی مهم است اما ایشان بهترین تبلیغ را کیفیت مناسب کالا می دانند که مشتریان مبلغان کالای های ایشان شوند و البته علاوه بر این تبلیغات وسیع محیطی و مجازی و تلویزیونی برای تولیدات هلدینگ ایشان در حال انجام است. ایشان هدف اصلی تبلیغات خود را آشنایی مردم با زعفران و خواص آن می دانند.
آقای مصطفوی معتقد است دو چیز در موفقیت تاثیر دارد: 1- تفکر مدیران 2- نیروی انسانی متعهد. اگر نیروی انسانی رشد کنند، صاحب سرمایه و کار نیز رشد خواهد کرد و به عقیده ایشان واگذاری اختیارات و یا همان تفویض اختیار همین مسئله را رغم می زند .
مهم ترین ویژگی هلدینگ اقتصادی آقای مصطفوی این است که R&D و CRM قدرتمندی دارد و مکانیزاسیون حرف اول را در سیستم کاری می زند و یکی از مهم ترین قسمت ها در سازمان ایشان تکمیل زنجیره ارزش است و اولین کارخانه نوآفرینی زنجیره ارزش زعفران را در مهد زعفران دنیا پیاده سازی کرده اند (آموزش به کشاورز، آزمایشگاه های تخصصی خاک و زعفران و... )؛ همچنین تاسیس انبارهای بورس زعفران ، تالار بورس، کتابخانه تخصصی زعفران، موزه زعفران و... .
توصیه آقای سید احسان مصطفوی به جوانان این است که حتما به دنبال علایق خود بروند و جسور و شجاع باشند، اما حتما آینده پژوهی را در نظر داشته باشند که آینده مناسب برای علایق خود پیدا کنند. به عقیده ایشان باید حرکت کرد و اهداف را به دست آورد و نباید نشست و منتظر این بود اهداف بیایند و سپس حرکت کرد.