•  آلتون

عباس عباس زادگان

ارزش آفرین پلاس
آلتون

آقای عباس عباس زادگان، متولد 30 خرداد 1330 در مشهد، فرزند حاج محمود عباس زادگان می باشند. به لحاظ کاری، ایشان از کلاس 11 دبیرستان، به دلیل علاقه بسیار شدید به کار در حوزه ساختمان، وارد این حوزه شده و در سال 1351 پس از آن که اولین ساختمانشان را تحویل دادند، تاکنون بدون وقفه مشغول به کار می باشد. از جمله کارهای ایشان در زمینه مسکونی؛ مجتمع نیلوفر، حامد، یاس سفید و در زمینه تجاری؛ ساختمان آلتون و در زمینه ساخت هتل؛ هتل بزرگ مشهد، هتل بزرگ فردوسی، هتل ابریشم، هتل مهر و....
پدر و مادر ایشان در کارهای خیر و خیرخواهانه فعالیت بسیار زیادی داشته و این رفتار، مشوق ایشان بوده، به طوری که هم اکنون ایشان نیز سعی دارند این راه را به درستی ادامه دهند. پس از زلزله ای که در کرمانشاه رخ داد، ایشان یکی دو سال در منطقه سر پل ذهاب مشغول بوده و چندین مدرسه برای کودکان استثنایی و یک مرکز پزشکی-درمانی در آن جا طراحی کرده اند، که این مرکز تا اواخر سال 1398 به بهره برداری خواهد رسید.
اهداف ایشان همان چیزی است که نتجه آن، پیروی از خداوند و دنباله روی کارهای پدر و مادرشان باشد. ایشان همیشه سعی کرده با دیگران با احترام برخورد کرده و حقشان را به درستی ادا کند.
مهم ترین دغدغه ایشان در شرایط کنونی، کم کار شدن و یا بیکار شدن بسیاری از افراد و حتی تعدادی از شاگردان ایشان نیز می باشد.
کار، کیفیت کار و صداقت ایشان، مهم ترین تبلیغات کاری و رمز موفقیت ایشان می باشد.
مهمترین توصیه ایشان به افرادی که به دنبال موفقیت می باشند این است که برای رسیدن به اهدافشان فقط تلاش کنند تا بتوانند به نتیجه دلخواه خود برسند.