• فرش شادکام

احسان شادکام تربتی

ارزش آفرین پلاس
فرش شادکام

آقای احسان شادکام تربتی مدیر عامل «فرش شادکام» هستند که در حوزه فرش دستباف با مواد اولیه طبیعی و با رنگ بندی عالی و ابریشم و... درجه یک، نزدیک به 60 سال است فعال هستند. هم اینک در شعب مختلف فعالیت دارند.
دغدغه ایشان مانند تمامی تولید کنندگان بحث تحریم است که باعث شده نتوانند به خارج از کشور صادر کنند و صادرات از طریق مسافران انجام می شود و نه مراکز رسمی و کشورهای پاکستان و هند و چین حدود 50درصد بازار فرش جهانی را گرفته اند که البته خوشبختانه توانایی پیاده سازی طرح های ایرانی را ندارند و باعث شده نتوانند به بازار جهانی مسلط شوند علاوه بر آن مشکلاتی از قبیل کمبود مصالح، به صرفه نبودن تولید برای بافنده، به روز نبودن کارگاه ها و... نیز وجود دارد.
به گفته ایشان تبلیغات در حیطه کاریشان موثر بوده و بهترین و بالاترین تبلیغ را کیفیت کار و رضایت مشتری می دانند و معتقدند تبلیغات در شبکه های اجتماعی نیز بسیار موثر است.
آقای شادکام رسالت خود را در کار و فعالیت اقتصادیشان، بکارگیری بهترین مواد اولیه و بهترین طرح می دانند که رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت.
آقای شادکام عامل موفقیت خود را کیفیت بالای محصول و صداقت خود می دانند و امیدوارند بتوانند از فرصت های پیش رو به نحو احسن استفاده نمایند.