• صنایع غذایی ماهوند
  •  گلبو

بهروز بابایی

ارزش آفرین
صنایع غذایی ماهوند, گلب

آقای بهروز بابایی متولد ۱۳۶۹ در مشهد بوده و کار اقتصادی خود را از سال ۱۳۸۹ به همره پدر و برادر خود آغاز کرده اند. ‌ایشان هم اکنون نائب رئیس «شرکت ماهوند» و مدیرعامل «شرکت گلبوی طوس» که تولیدکننده انواع سبد پلاستیکی و سبد میوه است، می باشد. علاوه بر این، به همراه پدر و برادر خود در زمینه کارهای کشاورزی فعالیت داشته که این محصولات در صنایع غذایی کارخانه شان مورد استفاده قرار می گیرد. پدربزرگ ایشان بنیانگذار صنعت رب ایران می باشند.
برنامه ایشان این است که در سال های آینده میزان تولیدات خود را افزایش دهند.
رسالت ایشان این است که در مجموعه خود، محصول باکیفیت تولید کنند.
مهم ترین چالش در زمینه کاری ایشان، شرایط اقتصادی سخت موجود در جامعه می باشد و امیدوارند این دوران را به خوبی پشت سر بگذارند.