• چرم نفیس

حامد شارکیان

ارزش آفرین
چرم نفیس

مجموعه «چرم نفیس» از سال 1390 با چشم انداز شناخته شدن به عنوان یک برند ملی فعالیت خود را آغاز کرد با توجه به تصمیماتی که در سال 90 توسط موسسین و سرمایه گذاران گرفته شد، مبنای کار بر این شد که شروع تازه ای باشد در حوزه چرم.
در ابتدای کار با یک فروشگاه آغاز به کار کردند و با توجه به سیاست مجموعه که ارائه کالای مرغوب بود، بدون هیچگونه تبلیغی، محصولات این برند در بین مردم شناخته شد و این باعث ترغیب مدیران شد که مجموعه را توسعه دهند. با این وصف هم اینک 7 فروشگاه در بهترین نقاط شهر مشهد دایر شده است که تنوع محصولات با توجه به نیاز مشتریان از مشخصه بارز آن است.
با توجه به اینکه آقای شارکیان و شرکای ایشان قصد دارند کیفیت کالا و ارائه آن را در سطح بالایی نگه دارند، از اینرو مجوز دایر کردن نمایندگی را به هیچ شهری نداده اند و قصد دارند به صورت مستقیم شعبات خود را در چند شهر بنا کنند و با توجه به برنامه ریزی انجام شده قصد دارند 20 شعبه را در کشور بنا کنند.
قابل رقابت بودن با برندهای مشابه یکی از سیاست های این مجموعه است که به خوبی در این امر موفق بوده اند. و جزو برنامه های این مجموعه صادرات قوی به کشورهای مختلف است و هم اینک برنامه هایی برای کشور عراق دارند.
آقای شارکیان رضایتمندی مشتریان را یک ارزش بزرگ و مشوق موثر برای خود می دانند.
ایشان تبلیغات را دارای اثر می دانند ولی مسئله ای صفر و صدی نمی دانند که یا حتما موثر یا حتما بی اثر است، همه تاثیر گذاری تبلیغات را به سیاست های شرکت مربوط می دانند.مجموعه چرم نفیس از ابتدای تاسیس هیچگونه تبلیغاتی نداشته است و البته از حدود دی ماه98 کمپین تبلیغاتی چرم نفیس با یک گروه هدف مشخص شروع به کار می کند.
ایشان مهم ترین دستاورد برای مجموعه خود را پایداری در کار مخصوصا در این سال های با مشکلات فراوان اقتصادی عنوان می کنند و اینکه هم پایدار مانده اند و هم طرح توسعه ای خود را در حال اجرا دارند.
مجموعه چرم نفیس دارای 35 نفر پرسنل فروشگاهی و اداری و مجموعه با نیروهای کارگاهی که برای چرم نفیس تولید دارند در حدود 140 نفر هستند.
آقای شارکیان عامل موفقیت خود را در این مجموعه، کار گروهی موفق می دانند.