• گروه سرمایه گزاری تدینی

روح اله تدینی آبقد

ارزش آفرین
گروه سرمایه گزاری تدینی

آقای تدینی عضو گروه سرمایه داری و مستقلات ساختمانی می باشد. ایشان صاحب یک هلدینگ هستند که شامل شش شرکت (شرکت ساختمانی، شرکت تالار و رستوران ها، شرکت تامین مصالح، شرکت مسافرتی، شرکت مهندسی فروش تخصصی ساختمان) است؛ مجموعه ای که دارای سه دفتر واقع در خیابان رفیعی شهرک غرب، بلوار سجاد نیلوفر و دفتر ساختمانی خیابان عنصری می باشد.
روش کار ایشان به گونه ای است که صفر تا صد متریال ساختمان را تهیه می کنند و تحویل مشتری می دهند. مجموعه ایشان در حال حاضر در زمینه ساختمان های مسکونی فعال است.
ایشان گاهی با مشتریان خود به صورت تهاتر کار می کنند یعنی مشتری ملکی را تامین می کند و شرکت آقای تدینی مصالح مربوطه را تامین می کند.
با توجه به اینکه بیشتر مسافرین به ایران از کشور عراق هستند ایشان صادرات را هدف خود قرار داده است و امیدوار است بتواند در آینده یک سازمان بزرگ اقتصادی تشکیل دهد. ایشان همچنین از نظرات و ایده های شرکت های دانش بنیان استفاده کرده و آنها را به اجرا در می آورد.
کار اصلی آقای تدینی در زمینه ساختمان است با این حال در عرصه کارهای درمانی مسافران و اقامت آنان نیز فعالیت می کند. او تبلیغات را در کار خود موثر می داند و از کمبود نیروی انسانی فعال در این مجموعه گله مند است. به گفته ایشان کار در زمینه تجاری سازی و گردشگری زیاد است که هنوز افراد نتوانسته اند به آنها راه یابند.
آقای تدینی همت بلند را عامل موفقیت خود می داند و مطمئن است اگر کسی با همت و تلاش وارد بازار شود حتما موفق خواهد شد.