• ایران فیروزه

سعید جاودانی حاجی

ارزش آفرین
ایران فیروزه

حدود 29 سال حضور در نمایشگاه های خارج از کشور دستاورد بزرگ آقای جاودانی است. کار اصلی ایشان صادرات فیروزه به نقاط مختلف جهان است زیرا فیروزه نیشابور برند معروف جهانی است برای همین ایشان کار اصلی خود را صادرات این سنگ در نظر گرفته است، البته نه فقط سنگ بلکه با استفاده از نقره دست به تولید کالاهای با کیفیت زده و محصولات را در نمایشگاه های بین المللی عرضه می کنند. فیروزه باید به صورت آماده وارد بازار جهانی شود چرا که سنگی خاص است و نمی توانند همه آن را در یک محموله به یک شکل در نظر گرفت، به همین دلیل در نمایشگاه ها حضور یافته و به فروش می رسانند.
ایشان برند «ایران فیروزه» را 25 سال پیش به ثبت رسانده اند و برند «خانه سنگ» 2 سال است به ثبت رسیده است برای کارهای عمده فروشی. آقای جاودانی12 سال است نایب رئیس اول اتحادیه فیروزه هستند؛ همچنین کارشناسی فیروزه در زمینه گمرکات و... نیز توسط ایشان انجام می شود.
دغدغه ایشان این است و می گوید مشکلات زیادی داریم که کشورهای دیگر ندارند؛ مخصوصا مشکلات بروکراسی اداری. مثلا برای صادرات نقره کارشده، میتوان نقره و طلا خام وارد کرد؛ مشکل اینجاست که محموله قبل از صادرات باید برود تهران و اداره نشر اسکناس آن را تایید کند و پلمپ شود و به گمرک برود، حال آنکه بار به علت سنگینی و آسیب پذیر بودن و خطراتی مثل سرقت و خرابی و اینکه کارشناسی در تهران زمانبر می شود و هزینه صادرات را بالا می برد و اینها همه خسارت های این کار است؛ حال آنکه دو سال پیش مشهد به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ ها در یونسکو انتخاب شد آن هم در بین چند کشور. به اعتقاد آقای جاودانی باید بهای بیشتری به این عرصه داده شود و مشهد به عنوان مرکز گوهر سنگ ها شناخته شده و امکانات صادراتی در همین شهر فراهم شود.
به اعتقاد آقای جاودانی بخش خصوصی این صنف بسیار ضعیف است و اگر تسهیلاتی داده شود یا حداقل دو کارشناس در مشهد کار را پیش بگیرند از بار مشکلات کم می شود؛ همچنین مشکلات موجود در گمرکات نیز که غیر کارشناسی عمل می شود، سختی کار را افزایش می دهد.
آقای جاودانی رسالت خود را انتقال تجربیات خود به نسل جدید می داند، همچنین ورود به عرصه مسائل صنفی که بتوان مشکلات بروکراسی را حل کرد.
ایشان صداقت و مسلط شدن به گوهر شناسی را در این کار امری مهم می دانند.