• زعفران مصطفوی
  •  طلای سرخ ایرانیان

سید حمید مصطفوی نژاد

ارزش آفرین
زعفران مصطفوی, طلای سرخ ایرانیا

سید حمید مصطفوی در عرصه زعفران با برند زعفران مصطفوی مشغول به فعالیت می باشد‌.
ایشان امیدوارند بتوانند بازار برندهای ایرانی زعفران را در تمام نقاط دنیا توسعه دهند و زعفران را به عنوان عنصری نشاط آور برای مقابله با افسردگی به مردم معرفی نمایند.
آقای مصطفوی اشتغال توانیابان در کارخانجات را جزء رسالت خویش به شمار می آورند و تلاش دارند در آینده گروه ورزشی سالم به وجود آورند.
هدف ایشان رساندن ایران به جایگاه واقعی خود در صنعت تولید و فروش زعفران در جهان است.
دغدغه ایشان وجود ساز و کار محدود مالی در خصوص معاملات و تبادلات جهانی به دلیل تحریم ها است که باعث شده رهبری سرمایه های انسانی و پیش برد اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت در مسیر چشم انداز کند باشد. ایشان عامل موفقیت خویش را وجود سرمایه های انسانی وفادار، محترم، متخصص و همیار در مجموعه مصطفوی می دانند.