• گالری جواهر خطیب زاده

سید عباس خطیب زاده یزدی

ارزش آفرین
گالری جواهر خطیب زاده

آقای عباس خطیب زاده، فارغ التحصیل رشته صنایع غذایی و صنف کاری ایشان طلا و جواهر می باشد، که این کار از زمان پدربزرگ ایشان تا کنون ادامه دارد. سیر کاری ایشان در شعبات مختلف به این صورت بوده که در ابتدا مغازه پدربزرگ ایشان در اطراف حرم قرار داشت و پس از آن پدر ایشان، در خیابان تهران مشغول به کار بودند، تا این که بازار رضا ایجاد شد و مغازه به آن جا منتقل شد. ایشان از 10 سالگی وارد بازار کار شده و همراه با آن درس خود را نیز می خواندند. پس از فوت پدر، مسئولیت کار برعهده ایشان افتاد البته قبل از آن شعبه خود را به احمدآباد منتقل کرده بودند و هم اکنون دو شعبه (یکی در احمدآباد و دیگری در هاشیمه) دارند.
از جمله عوامل موفقیت ایشان این بوده که همیشه سعی کرده جنس باکیفیت، زیبا و با قیمت مناسب در خدمت مشتری قرار دهند و معتقدند که مشتری مداری، یکی از مهمترین عوامل موفقیت ایشان بوده است.
ایشان آموزش های پدرشان در زمینه کاری را مهم ترین عامل رشد خود می دانند که همیشه ایشان را به فعالیت، مشتری مداری و انصاف توصیه می کرده اند.
آقای خطیب زاده، نقش تبلیغات را در جذب مشتری بسیار مهم می دانند و ایشان مهم ترین و بهترین نوع تبلیغات را، تبلیغ دهان به دهان که همان نتیجه رضایت مشتری است می دانند.
به نظر ایشان اولین سرمایه یک مجموعه، نیروی انسانی دلسوز می باشد که اگر این سرمایه ایجاد شود، رشد مجموعه به سرعت رقم خواهد خورد.