• گروه پذیرایی مصطفی
  •  صنایع سوله سازی سیکا سوله

مصطفی صفارنجیب

ارزش آفرین
گروه پذیرایی مصطفی, صنایع سوله سازی سیکا سول

صفار نجیب از سال ۶۹ وارد بازار کار مجالس و کرایه چی وسایل مجالس شدند در سال ۱۳۶۰ پدر ایشان مشغول به کار بودند تا سال ۱۳۶۵ و در این سال تا ۱۳۸۱با برادر خود کار می کردند از سال ۱۳۸۱ کار کرایه  را شروع کردند و از سال ۹۰ کار را خاص تر و وسیع تر می کنند چه در تنوع وسایل و چه در انجام کل مراسمات صفر تا 100.
عنوان برند ایشان «اجناس کرایه مصطفی» و «گروه پذیرایی مصطفی» می باشد و پرسنل ثابت ایشان ۵ نفر ند و با توجه به مراسمات متفاوت نیروی کار مورد نظر را جذب می کنند.
از آنجایی که کرایه چی شغل خانوادگی ایشان بوده است و باتوجه به علاقه ای که داشته اند باعث شد به این نقطه از پیشرفت و توسعه برسند که به نظر ایشان «علاقه» و «خلاقیت» حرف اول را در پیشرفت کاری می زند.
ایشان تبلیغات را در ابتدای کار که فردی وارد بازار و مشغول به شغلی می شوند بسیار موثر می دانند و تنها زمانی تبلیغات را اثر گذار می دانند که تلاش در کنار آن باشد. ایشان به جهت خوش نامی زیاد از تبلیغات استفاده نمی کنند و نکته جالب توجه این است که در کارت ویزیت ایشان آدرس وجود ندارد!
آقای صفار نجیب معتقدند: اگر گرفتاری نباشد کارها معنا پیدا نمی‌کند در اوج سختی خندیدن جالب است!
عامل موفقیت خود را پشتکار، تعهد به کار دانسته و می گویند اگر روزی دوباره به این شغل بازگردند همین کار را انتخاب می‌کنند و با قدرت بیشتری این کار را پیش خواهند برد؛ ایشان «علاقه»، «آموزه‌های تربیتی» که از پدر خود به ارث بردند و «رضایت مشتری» را عامل اصلی ماندگاری حرفه ی خود میدانند.