امروز پنجشنبه۱۴۰۳/۰۵/۰۴
2024/07/25Today Thursday

تاریخ آخرین بروزرسانی سایت: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

معرفی شورای راهبردی
Introducing the Strategic Council
اعضای اصلی شورای راهبردی که با حکم مدیرعالی فرانگران، به عنوان نماینده هیئت رئیسه فرانگران، مشخص می شوند، متشکل از روسا یا نمایندگان کمیته ها، کمیسیون ها، اتاق فکر ، شرکت مدیریت ثروت و اعضای هیئت نمایندگان فرانگران می باشد.
در جلسات شورای راهبردی امکان حضور روسای دانشگاه ها، مسئولان بخش های دولتی و خصوصی مرتبط با فعالیت های فرانگران نیز به عنوان مهمان وجود دارد.
این شورا در موارد لزوم تشکیل جلسه داده و بالاترین مرجع تصمیم سازی در فرانگران، سیاست گذاری در خصوص فعالیت کمیته ها و کمیسیونها و هدف گذاری و تبیین نقشه راه برنامه ها و فعالیتها و سایر موارد ارجاعی از سوی ارکان فرانگران به شمار می آید.
 اعضای شورای راهبردی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب می کنند. 
حکم رئیس و دبیر شورا توسط مدیرعالی فرانگران به مدت دوسال صادر خواهد شد
The main members of the Strategic Council, appointed by the Director General of Faranegaran, as representatives of the Executive Board of Faranegaran, consist of heads or representatives of committees, commissions, think tanks, wealth management company and members of the Faranegaran Representatives Board.
 
The meetings of the Strategic Council may also include presidents of universities, officials from government and private sectors related to Faranegaran’s activities as guests. This council convenes when necessary and serves as the highest decision-making body in Faranegaran, setting policies for committees and commissions, goal setting and outlining roadmaps for programs and activities, and other matters referred by Faranegaran’s organs.
 
The members of the Strategic Council elect one person among themselves as the president and one person as the secretary of the council. The appointments of the president and secretary are made by the Director General of Faranegaran for a period of two years.
 
رضا احدیان
گروه مهندسی آلتون
کمیسیون عمران، معماری و خدمات مهندسی
webp
alton 1
alton 2 (1)
alton 3 (1)
alton 4 (1)
alton tower
alton 6
alton 7
حسین آقایی زاده
kompass
کمیته آموزش و پژوهش
images copy
شاهین بابایی
ماهوند
کمیسیون صنایع و معادن
mahvand
حمید دهقانی اشکذری
کارآفرینان فردید
کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته
کمیته تکنولوژی های نوظهور
fardid
tresi wall (1)
park saheli aftab
fardid (1)
SSF-logo copy
mashhad forjing
فرهاد دوائی
شرکت دنیا سیر
کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته
donya seir
حمیدرضا باقرنژاد
هتل درویشی
کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته
sepehran (1)
darvishi hotel (1)
logo (10)
مرتضی زلفی
کارآفرینان بلند آوازه سرزمین فارس
کمیته تبلیغات، فرهنگ و رسانه
kar afarinan boland avaze sarzamin pars (1)
عبدالمجید سقاء رضوی
کاشی فیروزه
کمیسیون صنایع و معادن
kashi firooze
حمید طالبی
برج پولادین آریایی
کمیسیون عمران، معماری و خدمات مهندسی
POOLADIN TOWER (1)
سلمان هرمززاده
مبلمان کلاسیک
کمیسیون عمران، معماری و خدمات مهندسی
classic (1)
deghat (1)
حیدر خادم زاده
خادم لجستیک
کمیسیون تجارت
khadem
مجید گلبان
کانون تبلیغات و مشاورین عرفا
کمیسیون صنایع و معادن
logo (2) (3)
کاظم شیردل
بازرگانی پردیس در افشان
کمیسیون تجارت
pardis-dar-afshan
محسن شرکا
بنیانگذار خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان
کمیسیون مسئولیت های اجتماعی
logo-(2)
جلال میرشفیعی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کمیته حقوقی و امور قرارداد ها
Picture7
رشید لمیر
فدراسیون کشتی
کمیته ورزش و سلامتی
113965 copy
FUM_Logo
سید مهدی علوی
گروه خدمات مالی تارا
کمیسیون بازارهای مالی
cropped-cropped-Black-Futuristic-Software-Engineer-Business-Card-2-2

   ارائه طرح و پیشنهادات اجرایی در خصوص زیرساخت ­های لازم جهت پیشبرد اهداف فرانگران.
    تدوین سیاست های تأمین و جذب منابع مالی و اداری و ارائه طرح در این خصوص.
مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز بنا به درخواست مدیرعامل فرانگران.
    همفکری و کمک به سیاستگذاری در تدوین برنامه ۴ ساله فرانگران در امور ملی و بینالمللی.
    همفکری و کمک به سیاستگذاری در خصوص امضای تفاهم نامه هابا مراکز پژوهشی، بخش های دولتی و خصوصی، فدراسیون ها و دانشگاه های اولویت دار، و چگونگی اجرای تفاهم نامه های منعقد شده فرانگران.
   همفکری و کمک به سیاست گذاری در خصوص جذب نیرو، پذیرش اعضا و سایر امور بنا به درخواست مدیرعامل فرانگران.
    همفکری و کمک به سیاست گذاری در خصوص بالا بردن سطح فرانگران در نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی.
    همفکری در خصوص چگونگی تسهیل و افزایش همکاری های حرفه ای و انجام طرح های مشترک با بخش ها و ارگانهای داخلی و خارجی.
    تدوین دستورالعمل نحوه همکاری تجاری اعضای کمیته ها و کمیسیونها با یکدیگر و اجرای اقدامات مشترک فی مابینی.
    اخذ گزارش از واحدهای ذیربط فرانگران به منظور تسهیل فرایندهاو امور جاری فرانگران در صورت درخواست مدیرعامل.
تصمیم­ گیری و ارائه برنامه های جهت سایر امور محوله ازسوی هیات رئیسه فرانگران.


1- Proposal Presentation and Executive Suggestions Regarding Necessary Infrastructures for Advancing Faranegaran’s Goals.

2- Development of Policies for Financial and Administrative Resource Procurement and Attraction, and Proposal Presentation in this Regard: Crafting strategies for securing and attracting financial and administrative resources, pivotal for driving Faranegaran’s objectives forward.
3- Collaborating in the formulation of regulations and guidelines essential for organizational compliance and efficiency, as requested by Faranegaran’s CEO.

4- Collaboration and Assistance in Policy-making for the Formulation of Faranegaran’s 4-Year Plan in National and International Affairs.

5- Collaboration and Assistance in Policy-making Regarding Signing Memorandums of Understanding with Priority Research Centers, Governmental and Private Sectors, Federations, and Priority Universities, and the Execution of Signed Agreements.

6- Collaboration and Assistance in Policy-making Regarding Talent Acquisition, Membership Acceptance, and Other Matters as Requested by Faranegaran’s CEO.

7- Collaboration and Assistance in Policy-making for Enhancing Faranegaran’s Ranking in Internal and External Rating Systems.

8- Contributing to discussions on facilitating and expanding professional collaborations and joint projects with domestic and international sectors and organizations.

9- Drafting Guidelines on How Committee and Commission Members Can Engage in Commercial Collaboration with Each Other and Implementing Mutual Actions.

10- Obtaining Reports from Relevant Faranegaran departments to Facilitate Processes and Current Affairs Upon CEO’s Request.

11- Decision-making and Presentation of Plans for Other Assigned Matters by Faranegaran’s Executive Board.